Aprilia, Eka Dian, Universitas Syiah Kuala, Indonesia